Content slider

School

Bo i eget rum

Detta är första steget med grundläggande träningsmoment.

Bo i träningslägenhet

Detta är det andra steget i våra boendeformer

Bo i egen lägenhet

Det tredje och sista steget med träningsmoment i ett eget boende

Frontpage News Events

Nyheter

Alla nyheter

Kalender

Vi har öppet året runt

Öppet året runt
Häggviksvägen 4, Sollentuna
Häggviks Ungdomsboende är alltid öppet
Till kalender

Förhandstitt

Välkommen till Häggviks Ungdomsboende.

Häggviks Ungdomsboende erbjuder sjudygnsboende för ungdomar som studerar vid gymnasiesärskola eller liknande verksamhet och har en lindrig/måttlig utvecklingsstörning och/eller en autismdiagnos. Vi har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Med kompetenta och engagerade medarbetare förbereder vi ungdomarna för ett vuxenliv ute i samhället och ger dem färdigheter att klara ett så självständigt liv och boende som möjligt.​​

Häggviks Ungdomsboende ingår i Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett välfärdsföretag som drivits långsiktigt sedan starten 1994. Grundbulten hos Utvecklingspedagogik är, och har alltid varit, att skapa ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Våra verksamheter drivs med kvalitetsfokus, ständig utveckling och individuellt utformade insatser för elever och brukare.

Här kan du läsa mer om Utvecklingspedagogik