Kompetenta och engagerade medarbetare

Här hittar du övergripande information om medarbetare som arbetar på Häggviks Ungdomsboende.

Utbildning

Vi som arbetar här har utbildningar som tex socionom, barnskötare, undersköterska och vårdare. All personal har lång erfarenhet av yrket, de flesta mer än tio år.

Goda kunskaper om utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd (som också kan kallas Aspergers syndrom eller autism), ADHD/ADD och beteendestörningar är grundläggande för vårt arbete.

Men framförallt är vi duktiga på att skapa en struktur som är anpassad efter personens behov, möta varje ungdom där de är och alltid ta vara på individuella färdigheter, förmågor och talanger.

Vi fortbildar oss löpande och tar in handledning vid behov.

Personaltäthet

En till tre personal från klockan 14.00 – 22.00. En personal har sovande jour. Vid behov tar vi in mer personal.

Bli en av oss

För att jobba på ungdomsboendet behöver du ha dokumenterad utbildning/erfarenhet från boende/skola med inriktning mot utvecklingsstörning och autismliknande tillstånd.

Vi ser helst att du har utbildning som GPU och PPU (vårdare), omvårdnadsprogrammet, undersköterska, barnskötare eller mentalskötare. Det är dock alltid personlig lämplighet som avgör, där respekt för människors lika värde, den enskildes integritet och rätt till självbestämmande är grundläggande ingångsvärden.

Vi ser gärna att du som söker är över 20 år. Körkort är önskvärt och vi eftersträvar en jämn könsfördelning.