Kompetent och engagerad personal

Här hittar du övergripande information om personalen som arbetar på Häggviks Ungdomsboende.

Utbildning

Vi som arbetar här är utbildade beteendevetare, barnskötare, undersköterskor, vårdare och har lång erfarenhet av yrket, de flesta mer än tio år.

Goda kunskaper om utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd (som också kan kallas Aspergers syndrom eller autism), ADHD/ADD och utmanande beteende är grundläggande för vårt arbete.

Men framförallt är vi duktiga på att skapa en struktur som är anpassad efter varje individs behov, möta varje ungdom där de är och alltid ta vara på individuella färdigheter, förmågor och talanger.

Vi fortbildar oss löpande och tar in handledning vid behov.

Personaltäthet

En till tre personal från klockan 10.00 – 21.00. En personal/enhet har sovande jour och slutar kl. 10.

Vid behov tar vi in mer personal, till exempel vid speciella aktiviteter.

Bli en av oss på Häggviks Ungdomsboende

För att jobba på Häggviks Ungdomsboende behöver du ha dokumenterad utbildning/erfarenhet från boende/skola med inriktning mot utvecklingsstörning och autismliknande tillstånd.

Vi ser helst att du har utbildning som GPU och PPU (vårdare), omvårdnadsprogrammet, undersköterska, barnskötare eller annan relevant utbildning. Det är dock alltid personlig lämplighet som avgör, där respekt för människors lika värde, den enskildes integritet och rätt till självbestämmande är grundläggande ingångsvärden.

Vi ser gärna att du som söker är över 20 år. Körkort är önskvärt och vi eftersträvar en jämn könsfördelning.