Frågor och svar

Här finner du de vanligaste frågorna och svaren som vi får. Skulle du inte hitta din fråga här så tveka inte att kontakta oss!

Vilka fördelar finns med att bo på ungdomsboende?Ungdomarna får träna självständighet med profesionellt stöd som anpassas efter varje individs förmåga och förutsättningar. Boendet är en bra övergång inför det fortsatta vuxenlivet.

Hur söker man till Häggviks Ungdomsboende?Först måste man ansöka om LSS-insats som görs via sin hemkommun, sedan gör man en intresseanmälan till Häggviks Ungdomsboende. Blanketter för detta hittar du under rubriken Ansökan som finns högst upp på sidan.

Hur länge får ungdomarna bo kvar på Häggviks Ungdomsboende?Så länge ungdomen  är studerande vid gymnasiesärskola eller liknande verksamhet, upp till 23 års ålder.

Måste ungdomarna gå på Häggviks Gymnasium för att bo på Häggviks Ungdomsboende? Nej, ungdomen kan gå på en annan skola.